Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

I. Základní ustanovení

Tento nákupní řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu doron.cz (dále jen Prodávající). Provozovatelem internetového obchodu je Petr Sypták, Galandauerova 16, 61200 Brno, IČO: 63384477, DIČ: CZ7408073827 a Iva Syptáková, Veveří 58, 60200 Brno, IČO: 08106428

 

II. Objednávka

Objednávku může učinit Kupující přímo v internetovém obchodě, emailem, nebo telefonicky na kontaktním čísle Prodávajícího. Po zadání objednávky do objednávkového systému (poté, co Kupující dostane e-mailem potvrzení své objednávky) je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.

Kupující bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že prodávající jej může v souvislosti s jeho objednávkou požádat o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1 pís. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění, tj. že kupující není osobou mladší 18-ti let (např. prostřednictvím předložení kopie nebo obrazového záznamu průkazu totožnosti kupujícího). Na tuto žádost prodávajícího je kupující povinen reagovat v přiměřené lhůtě, kterou určí prodávající. Neprokázání této podmínky kupujícím na žádost prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

 

III. Ceny

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce.

Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány včetně DPH. 

 

IV. Slevy

Prodávající poskytuje knihkupcům jednotný rabat 30%, farnostem 10%. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv tyto slevy změnit, zrušit nebo zavést slevy nové. 

 

V. Způsoby platby

Kupující z České republiky mohou zboží zaplatit těmito způsoby:
Dobírkou- platba hotově přepravci při převzetí zboží - poplatek 30,- Kč.
Platbou převodem – platba předem na bankovní účet (faktura s číslem účtu bude zaslána emailem) 

Hotově na odběrném místě:

Knihkupectví u brány

Komenského 2/20

59401 Velké Meziříčí

 

VI. Doba dodání zboží

Většinu nabízeného zboží je Prodávající schopen vyexpedovat do pěti pracovních dnů. Společně s obvyklou dobou dodání balíků Českou poštou celková doba od objednávky k doručení zásilky Kupujícímu nepřesáhne 1 týden. Prodávající nemůže ovlivňovat doručovací doby České pošty.

V případě, že Prodávající není schopen zajistit vyexpedování zboží do jednoho týdne, kontaktuje Kupujícího, informuje jej o prodloužené dodací lhůtě a domluví s Kupujícím způsob realizace této objednávky.

Do zahraničí nezasíláme.

 

VII. Způsoby dopravy

Zboží Prodávající zasílá Českou poštou, která Vám zboží přiveze na místo určení. Zboží je vždy zabaleno tak, aby nedošlo k poškození originálního obalu ani samotného zboží. K objednávce jsou připočteny náklady na balné ve výši 20 Kč.

 

VIII. Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího

Zrušit objednávku před expedicí je možné kdykoliv telefonicky na čísle 603207149 nebo na základě e-mailu odeslaného Kupujícím na e-mailovou adresu Prodávajícího.

Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu Prodávajícího jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů, apod., schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě - faktura.

Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím neprodleně vráceny i peníze za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.

Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem Prodávajícího a to ve znění "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky) a požadují vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (vaše číslo účtu). Datum a podpis"

Víno musí být skladování při teplotě 8 – 15°C v suchých a temných prostorech. Spotřebitel prohlašuje, že má zajištěny skladovací prostory dle výše uvedených podmínek.

 

IX. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s Kupujícím) zejména v případech, kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě Kupujícího, kdy není schopen doručit zboží v daném termínu, v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává (byly vyprodány k prodeji určené zásoby), kdy se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již kupní cenu, bude mu tato částka v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

 

X. Reklamace zboží

Reklamace zboží - se v případě, že kupujícím je spotřebitel, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele. Pokud budete mít dotaz ohledně stavu Vaší reklamace, obraťte se na infolinku 603207149 nebo zašlete dotaz na email: vydavatelstvi.syptak@seznam.cz. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení.

XI. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Kupujících probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky. Podrobné informace jsou uvedeny v samostatné sekci Pravidla soukromí, Cookies.


IČ: 63384477
Petr Sypták
Brno-Královo Pole, Královo Pole, Galandauerova 2597/16

CZ7408073827

č.účtu: 19-5153100267/0100

(plátce DPH)IČ: 08106428
Iva Syptáková
Brno-střed, Veveří, Veveří 316/58

(neplátce DPH)